Tel. podpora: (Po-Pia 8-15) +421 2 333 229 23
Patentoid Blog Ako postupovať pri prevode ochrannej známky

Ako postupovať pri prevode ochrannej známky

18.07.2017

Predávate či rušíte firmu alebo svoj podiel a chcete previesť ochrannú známku na inú osobu? Potom vás iste čaká prevod ochrannej známky. Ako uskutočniť prevod ochrannej známky, na čo by ste si mali dať pozor a čo všetko k tomu budete potrebovať?

Čo je to prevod ochrannej známky

Prevod ochrannej známky je dobrovoľné prenesenie práv ochrannej známky na inú osobu (nadobúdateľa). Previesť môžete ako kompletnú práva k ochrannej známke, tak len čiastočná vzťahujúce sa len k niektorým výrobkom či službám.

Ako vykonať prevod ochrannej známky

Prevod ochrannej známky rovnako ako samotná registrácia prebieha na Úrade priemyselného vlastníctva (ÚPV). Akonáhle sa s nadobúdateľom dohodnete na všetkých podmienkach prevodu, je potrebné zájsť na ÚPV, kde musíte doložiť podpísaný formulár s potvrdením o prevode. ÚPV nevyžaduje na tomto formulári úradne overené podpisy. Prevod môžete uskutočniť aj elektronicky. Potom nie je nutné dokladať originálny formulár v písomnej podobe.

Budete tiež pripravovať a podpisovať prevodné zmluvu s budúcim vlastníkom. Hodnota ochrannej známky a podmienky prevodu sú čisto na dohode medzi vami ako vlastníkom a nadobúdateľom. Túto zmluvu však na ÚPV dokladať nemusíte, ÚPV nijako neskúma dohody oboch strán ani do nich nezasahuje.

Platnosť prevodu ochrannej známky začína dňom zápisu prevodu do registra.

Ak ochrannú známku len prenajímať?

Ak chcete zostať aj naďalej vlastníkom ochrannej známky, ale chcete umožniť používanie ochrannej známky aj iným subjektom, môžete im poskytnúť licenciu o užívaní. V tomto prípade sa ale nejedná o prevod ochrannej známky, ale o licencované užívaní. Ide o stav, kedy v podstate prenajímate svoju ochrannú známku na užívanie niekomu ďalšiemu za účelom zisku. Či licenciu poskytnete za jednorazový či paušálny poplatok, je len na vás. Deje sa tak napríklad v prípade franchisingu.

Zrátané podčiarknuté

Ak chcete prenechať práva k svojej ochrannej známke inej osobe, jedná sa o prevod ochrannej známky. Ak chcete poskytnúť niekomu inému len užívanie ochrannej známky, pričom chcete zostať vlastníkom, poslúži vám k tomu licencie.

Pre prevod ochrannej známky budete potrebovať pripraviť a podpísať prevodný zmluvu s podmienkami prevodu. Prevod uskutočníte na ÚPV, kde doložíte iba podpísaný formulár s potvrdením prevodu. Samotnú zmluvu predkladať nemusíte a podpisy na formulári nemusia byť overené.

 

Chcete previesť ochrannú známku? Radi vám s tým pomôžeme.

Chcem previesť Ochrannú známku

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl