Tel. podpora: (Po-Pia 8-15) +421 2 333 229 23
Patentoid Blog Aké slová nemožno registrovať

Aké slová nemožno registrovať

19.07.2019

O tom, ako správne vybrať názov vašej spoločnosti sme už hovorili v článku 5+ 1 tipov, ako vybrať meno firmy. Teraz by sme sa radi venovali tomu, ktoré slová nie sú vhodné pre registráciu ochrannej známky a ktorá vám s najväčšou pravdepodobnosťou ani Úrad priemyselného vlastníctva nepovolí zapísať do registra ochranných známok.

Poďme si teda zhrnúť zákon o ochranných známkach, najmä § 4, a predstaviť si tie najvýraznejšie príklady názvov, ktoré nemožno zaregistrovať.

Rozlišovaciu spôsobilosť

Pojmom rozlišovaciu spôsobilosť označenia sa rozumie také slovo, ktoré sa formálne nepodobá slovu zastupujúce daný typ výrobku. Spotrebiteľ musí byť schopný rozlíšiť tovary alebo služby poskytovateľa, ku ktorých rozlíšenie je označenie určené. Základnou funkciou každej ochrannej známky je to, aby sa odlišovala od ostatných. Je dôležité, aby spotrebiteľ chápal rozdiel medzi názvom svojho výrobku a označením pre daný typ produktu.

Nezabúdajme na to, že názov ochrannej známky má byť originálny a dobre zapamätateľný. Ak zákazníkovi utkvie vaše označenie v pamäti, bude ho to inštinktívne lákať práve k vám, a Vy máte napoly vyhraté. Ochranná známka by mala svojím názvom vypovedať o tom, aký propagujete produkt, ale zároveň by sa mala určitým spôsobom odlíšiť od konkurencie.

Kontrektizace daného výrobku

Ďalším príkladom ochrannej známky, ktorú nemožno zaregistrovať, je označenie, ktorý slúži výhradne na určenie druhu, opisu, kvality, pôvodu, množstvo či vlastnosti produktu. Tiež nie sú vhodné názvy číslic, písmen, geometrických tvarov atď.

Pomenovanie označujúce daný druh:

  • Sklady
  • Exekúcia

Pomenovanie popisujúci daný produkt:

  • České sladkosti
  • Česko-rakúska cena
  • Alpská soľ

Morálna hľadisko

Ochranná známka samozrejme tiež súvisí s etickým hľadiskom. Nie je možné zapísať do registra hanlivé, urážajúce či pohoršujúce slová. Jedine označenie, ktoré korešponduje s dobrými mravmi v zmysle všeobecného poriadku, je zaregistrovatelné.

Klamlivé označenie

Medzi otázku primeraného označenia vašej ochrannej známky sa radí aj otázka vierohodnosti. Nie je dovolené registrovať názov či logo, ktoré disponuje klamlivým pôvodom a lživo informuje o produkte. Ide najmä o charakter, kvalitu, dobu výroby či zemepisné určenie daného výrobku či služby.

Už registrovaných označenie

Totožnosť, či dokonca zhoda s inou ochrannou známkou, ktorá je už zapísaná v registri ochranných známok, tiež vylučuje registráciu. Podobnosť by mohla zapríčiniť zámenu daných značiek a tá by následne viedla k zlej orientácii na trhu. S ohľadom na túto skutočnosť je účelne zriadené námietkové konanie pod záštitou ÚPV, ktoré má za úlohu prešetriť prípadnú podobnosť označení. Jedinou výnimkou, ktorá podobnosť dovoľuje, je súhlas majiteľa skôr zapísanej ochrannej známky.

Medzi ďalšie problematické označenie sa radí:

  • obsahujúce znak vysokej symbolickej hodnoty, hlavne. náboženský symbol
  • ktoré obsahuje iné znaky, emblémy a erby, než sú uvedené v Parížskom dohovore
  • ktoré je v rozpore s ustanovením iného právnymi predpisu
  • obsiahnuté v prihláške, ktorá nebola podaná v dobrom úmysle

Vstupujete so svojou značkou novo na trh či ste otáľania obchodníci, ale obávate sa, že vám vaše označenie niekto scudzí a následne pojme za svoje? Nie je nič jednoduchšie, než si svoj názov nechať registrovať. Vyhnete sa tak prípadným problémom, ako sú napríklad nepríjemné konkurenčné boje. Registráciou ochrannej známky si vybudujete svoje isté miesto na trhu, ktoré vám už nikto nevezme.

Neorientujete sa v právnickej reči a nemáte čas na vybavovanie potrebných dokumentov, ale radi by ste boli vlastníkmi registrované ochranné známky as noblesou používali symbol ®?Vyplňte náš objednávkový formulár a celým procesom registrácie vás úplne bez starostí vykonáme my.

 

Použité zdroje:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-441

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl