Tel. podpora: (Po-Pia 8-15) +421 2 333 229 23
Patentoid Blog Poznáte všetky druhy ochranných známok v SR?

Poznáte všetky druhy ochranných známok v SR?

14.09.2017

Podnikanie, ak ho myslíte naozaj vážne, sa bez ochrannej známky dnes už nezaobíde. Čo všetko sa dá v SR registrovať ako ochrannú známku? Je toho viac, než by ste potrebné čakali. Stačí vám registrovať iba jeden druh? Možno že nie. Poďme sa spoločne pozrieť na druhy ochranných známok.

Ochranná známka

Ochrannú známku vymedzuje zákon č. 441/2003 Zb. o ochranných známkach. Základný prehľad o ochranných známkach sme vám už popísali v našom článku Čo je ochranná známka.

Než sa pustíte do prvých krokov registrácie, mali by ste vedieť, čo všetko si môžete registrovať. Vyhnete sa tak prípadným neskorším komplikáciám. Základnými druhy ochranných známok registrovatelných v Českej republike sú:

  • slovné
  • obrazová
  • kombinovaná
  • slovné grafická
  • priestorová
  • tvorená farbou či ich kombinácií

Pri registrácii ochrannej známky pre Európsku únii je možné registrovať tiež varianty:

  • zvuková
  • čuchová, hologram

Slovné

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že slovná ochranná známka patrí medzi najčastejšie registrované. Realita sa ale vďaka možnosti registrácie kombinovanej ochr. známky líšia. Nižšie sa dozviete prečo.

Čo si predstaviť pod slovnou ochrannou známkou? Názov firmy. Samozrejme. Tým to ale nekončí. Chrániť môžete rovnako tak názov vášho výrobku, produktu alebo služby a tiež váš slogan alebo doménu. Často je totiž samotný produkt alebo slogan oveľa silnejšie značkou ako firma, ktorá ho vyrába.

Všeobecne sa môže slovná ochranná známka skladať z písmen, číslic alebo akýchkoľvek ďalších znakov, ktoré možno zapísať. Konkrétnym príkladom môže byť názov Nike pre firmu, iPhone pre produkt a pre slogan napríklad "Aby váš motor skvele Shell",ktorý patrí sieti čerpacích staníc Shell.

Obrazová

Obrazovú ochr. známku, ako už názov napovedá, tvoria nejaký grafický prvok, fotografie či obrázok. Môžeme sem zaradiť napríklad firemné a produktová logá. Pokiaľ tá ale zobrazujú aj ďalšie prvky, ako je napríklad názov, radíme ich do nasledujúcej kategórie. Pre príklad by sme mohli uviesť nahryznuté jablko značky Apple alebo okrídlený šíp Škoda či logo akékoľvek iné automobilky, ktoré neobsahuje žiadny text.

Kombinovaná

Možno ju tiež nazvať ako obrazovú ochrannú známku obsahujúce slovné prvky. Najčastejšie sa jedná o kombináciu loga s názvom firmy. Rovnako tak sem môžeme zaradiť názov tvorený vlastným fontom. Ako príklad z praxe by sme mohli uviesť logo Wi-Fi alebo napríklad Mastercard. Obe spomínaná totiž obsahujú grafické a zároveň slovné prvky.

Priestorová

Trojrozmerná ochranná známka je tvorená trojrozmerným tvarom. V praxi to znamená tvar výrobku alebo aj jeho obal. Typickým príkladom tvaru výrobku môže byť tvar fľaše Coca-cola alebo tvar batérie Duracell. Špecifickým obalom výrobku,ktorý bol zapísaný ako ochranná známka je napríklad obal od čokolády Toblerone.

tvorený farbou či ich kombinácií

Že možno registrovať ochrannú známku aj v podobe farby? Prečo nie. Ak slúžia farba alebo kombinácia viacerých farieb na odlíšenie výrobkov alebo služieb, potom ju môžete registrovať ako ochrannú známku. Avšak pri registrácii farby je potrebné preukázať rozlišovaciu spôsobilosť. Preto nejde o najjednoduchšie cestu.

Príkladom registrované ochr. známky v podobe farby je červená farba Vodafone alebo modrá a strieborná farba spoločnosti Red Bull.

Zvuková

Registrácia ochrannej známky v podobe zvukovej stopy sa hodí najmä v prípadoch, keď propagujete vašu firmu, produkt či službu aj pomocou znelky. Ak je znelka dobre vytvorená, stáva sa silným propagačným motívom poskytujúcim konkurenčnú výhodu. Zvukovú stopu možno registrovať pomocou notového zápisu.

Spomeňte si napríklad na znelku T-Mobile, ktorú tvorí iba päť tónov. Jednoduché, ale veľmi účinné.

 

Ak máte jasno,aký druh ochrannej známky ste sa rozhodli registrovať, môžete s registráciou začať ihneď pomocou tohto formulára.

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl