Tel. podpora: (Po-Pia 8-15) +421 2 333 229 23
Patentoid Blog Čo je ochranná známka

Čo je ochranná známka

12.02.2017

Ochranná známka slúži na rozlíšenie výrobkov, či služieb. Jej primárny cieľ je chrániť spotrebiteľov, pred zámenou konkrétneho výrobku / služby za iný konkurenčný výrobok / službu. Podľa českého zákona môže byť ochrannou známkou obrázok, text (písmená, číslice), farba, či tvar alebo obaly produktov.

 

Ochranná známka slúži na rozlíšenie výrobkov, či služieb. Jej primárny cieľ je chrániť spotrebiteľov pred zámenou konkrétneho výrobku/služby za iný konkurečný výrobok / službu. Podľa českého zákona môže byť ochrannou známkou obrázok, text (písmená, číslice), farba, či tvar alebo obaly produktov. 

Známka musí mať vždy jasnú rozlišovaciu schopnosť - napr. nejaký špecifický názov, či obrázok.

 Bežne nemožno zaregistrovať klasicky používané slová - napr .: Stôl, ale napríklad e-Stôl by už malo byť možné registrovať. Pri registrácii bežných slov je potrebné preukázať tzv. rozlišovaciu spôsobilosť.

Ochranná známka vám dáva právnu obranu proti napodobeninám, ktoré by mohla produkovať konkurencia. Jej registráciou si zabezpečujete výhradné právo na verejné používanie a chráni tak vašich zákazníkov pred zámenou s inou konkurenčnou značkou.

Ako prebieha registrácia

 V Slovenskej republike ochranné známky spravuje Úrad priemyselného vlastníctva.

Najskôr je potrebné vykonať rešerš, či už neexistuje podobná ochranná známka. Následne sa vykonáva zatriedenie ochrannej známky podľa niceského triedenia výrobkov a služieb.

Po vyplnení prihlášky sa všetko podáva na Úrad priemyselného vlastníctva. Po úspešnom podaní je ochranná známka zverejnená a beží 3 mesačná lehota, v ktorej sa môže ktokoľvek prihlásiť s námietkami proti udeleniu ochrannej známky.
Keď toto obdobie uplynie, je ochranná známka označená za platnú a je možné začať používať označenie registrovanej ochrannej známky - R v krúžku ®.

Druhy ochranných známok

Najčastejšie druhy ochranných známok sú:

1) Slovné

Slovnou ochrannou známkou môže byť akýkoľvek názov, či slogan. Je nutné, aby bola tvorená z jedného, alebo viacerých slov. Je nutné, aby tento text mal rozlišovaciu spôsobilosť.

 Napr. názov "Škoda".

2) Kombinovaná

Kombinovaná ochranná známka spája symbol a text. Veľmi často sa používa na registráciu loga firmy.

3) Obrazová

Ide o označenie, ktoré je tvorené konkrétnym symbolom / kresbou. Opäť je potreba, aby známka mala rozlišovaciu spôsobilosť.

 Napr. nahryznuté jablko.

4) Priestorová

 Ide o označenie, ktoré je tvorené trojrozmerným zobrazením. Týmto je možné ochrániť konkrétne zvláštne tvary výrobkov (napr. sušienok), alebo obalov (napr. rôzne krabice, fľaše, ...).

 Napr. tvar fľaše Coca-cola je ochrannou známkou.

 

Ste rozhodnutý začať chrániť váš výrobok, či službu? Stačí vyplniť jednoduchý objednávkový formulár a registrácia ochrannej známky bude pre Vás hračkou, pretože patentoid.cz za vás všetko zariadi.

Potrebujete registrovať ochrannú známku?
Využite našu službu registrácia ohranných známok.

Len za €275 bez DPH na obdobie 10 rokov.

  • Špecializovaní odborníci s viac ako 10 ročnými skúsenosťami
  • Všetko online bez nutnosti osobného stretnutia
  • Jednoduché vyplnenie online objednávky

Chcem svoju ochrannú známku

Viac informácií o registrácii Ochranných známok

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl