Tel. podpora: (Po-Pia 8-15) +421 2 333 229 23

Balíčky služieb:

                 

Patentoid registrácia ochrannej známky do 3 tried s územnou platnosťou Slovenská republika  
 • rešerše ochrannej známky 
 • grafické práce (príprava loga na podanie) 
 • príprava prihlášky 
 • podanie prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva 
 • zaslanie originálu certifikátu poštou 
 • vrátane poplatku €96
 • vrátane 2h koordinačnej činnosti (bežne postačujú) 
 
 


€275

Objednať

 

 

Patentoid registrácia ochrannej známky do 1 triedy s územnou platnosťou Európska únia

 • Platnosť vo všetkých štátoch EÚ (https://europa.eu/european-union/about-eu/ countries_cs). K 1.9. 2017 má EÚ 28 členských štátov 
 • rešerše ochrannej známky 
 • grafické práce (príprava loga na podanie) 
 • príprava prihlášky 
 • podanie prihlášky na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
 • zaslanie originálu certifikátu poštou 
 • vrátane poplatku  za podanie do 1 triedy
 • vrátane 2h koordinačnej činnosti (bežne postačujú)
 •  
 
 


€1,390

Objednať

 
 

Patentoid registrácia ochrannej známky do 3 tried s územnou platnosťou Česká republika

 • rešerše ochrannej známky 
 • grafické práce (príprava loga na podanie) 
 • príprava prihlášky 
 • podanie prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva
 • zaslanie originálu certifikátu poštou 
 • vrátane správneho poplatku €158
 • vrátane 2h koordinačnej činnosti (bežne postačujú)
 •  
 
 


€445

Objednať

 

Patentoid predĺženie platnosti ochrannej známky SR

 • pred uplynutím doby platnosti ochrannej známky 
 • vrátane poplatku €3,380
 •  
 
€180

 

 

Jednotlivé úkony:

                                        

Registrácia ďalšej 1 triedy, nad základné 3 triedy známka SR (vr. poplatku €60)
Registrácia ďalšej 1 triedy, nad základné 3 triedy známka EÚ (vr. poplatku )
Registrácia ďalšej 1 triedy, nad základné 3 triedy známka ČR (vr. poplatku €69)
Expresné spracovanie OZ do nasledujúceho pracovného dňa (zadanie prebehlo do 12:00) + 200 €
Expresné spracovanie OZ do nasledujúceho pracovného dňa (zadanie prebehlo po 12:00) + 400 €
Rešerš ochrannej známky s platnosťou SR (nedá sa objednať samostatne) + 80 €
Príprava prihlášky a podanie prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva (nie je možné objednať samostatne) + 80 €
Správny poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby (najneskôr do 6 mesiacov od tohto dátumu) 133 €
(oslobodené od DPH)
Zaslanie originálu certifikátu poštou +20 €
Registrácia OZ s platnosťou SR s kolektívnym vlastníctvom (nie je možné objednať samostatne) + 400 €
Koordinačná činnosť pri pripomienkovacom riadení 1 hodina (nad rámec balíčka 2h) 80 €

 

 • všetky ceny uvedené
 • všetky úkony Patentoid sú vrátane správnych poplatkov Úradu priemyselného vlastníctva
 • zmena cien vyhradená
 • cenník je platný od 1.10.2020
 •  
Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl