Tel. podpora: (Po-Pia 8-15) +421 2 333 229 23
Patentoid Blog Dotácie na ochranu práv priemyselného vlastníctva

Dotácie na ochranu práv priemyselného vlastníctva

20.10.2017

Túžite zvýšiť inovačnú výkonnosť svojho podniku? Chcete mať istotu bezpečia pred konkurenciou? Radi by ste chránili svoje produkty prostredníctvom priemyselných práv?

Odpovede na dotazníky ste na dané otázky áno, ale bráni vám v tom jediná prekážka, a tou sú financie? Nezúfajte! Je tu pre vás pripravená dotácie, ktorá vám pomôže znížiť náklady na ochranu práv priemyselného vlastníctva.

Ministerstvo priemyslu a obchodu vyhlásilo už II. výzvu k programu podpory INOVÁCIA - Projekt na ochranu práv priemyselného vlastníctva. Jedná sa o dotáciu pre malé a stredné podniky, verejne výskumné inštitúcie, vysoké školy a iné inštitúcie terciálneho vzdelávania.

Ministerstvo priemyslu a obchodu plánuje alokavat prostredníctvom II. výzvy až 50 miliónov korún medzi jednotlivé žiadateľa o dotáciu.


Podporované aktivity

 • Vynálezy / patenty
 • Ochranné známky
 • Úžitkové vzory
 • Priemyselné vzory

Finančná podpora

Dotácie na daný projekt je poskytovaná v minimálnej hodnote 40 tisíc Sk, maximálne však do 1 milióna Sk, ak nie je rozhodnuté inak.

Finančná podpora bude vyplácaná dodatočne podľa predložených materiálov, ktoré súvisia so žiadosťou o platbu.Podmienkou je počiatočná kompletný predfinancovanie výdavkov, ktoré pochádzajú z vlastných zdrojov žiadateľa.

Podpora financuje až 50% z preukázaných oprávnených výdavkov na zabezpečenie ochrany pomocou patentov, ochranných známok, použitých vzorcov, návrhy.

oprávnené výdavky:

Medzi oprávnené výdavky sa radí náklady, ktoré súvisia s daným projekty. Radí sa medzi ne služby kompetentných zástupcov, preklady a všetky administratívne poplatky.

Neoprávnené výdavky

Medzi oprávnené výdavky sa nezahŕňa DPH, v prípade, že daný subjekt je platcom DPH. Ďalej splátky pôžičiek, úvery, sankcie a výdavky, ktoré sú pred termínom prijateľnosti projektu.

Termín odovzdania žiadosti

Príjem žiadostí je v rozmedzí od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

Žiadateľ má nárok iba na jednu žiadosť.

Územné kritériá

Príjemca o dotáciu musí projekt realizovať na území SR, mimo hlavné mesto Prahy. Pre posúdenie vhodného kandidáta o podporu dotácie je určujúci realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Obmedzenia limitujúce užívateľa

 • Žiadateľ je registrovaný ako daňovník dane z príjmov.
 • Žiadateľ nesmie mať žiadne nedoplatky voči vybraným štátnym podnikom.
 • Žiadateľ sa nesmie nachádzať v krízovej situácii, ohrozujúce činnosť podniku. Nesmie byť v likvidácii, či exekúcii.
 • Podpora dotácie nie je určená žiadateľom podnikajúcim v poľnohospodárstve, rybolove,lesníctvo či v spracovaní potravín.

Potrebné dokumenty

 • V okamihu, keď žiadateľ podáva žiadosť o dotáciu, tak nie je povinný dokladať žiadne dokumenty.
 • Vo chvíli podpisu Rozhodnutie o poskytnutí dotácie je povinný mať zapísanou podporovanú činnosť spoločne s podnikom, v ktorom sa daný projekt realizuje.
 • Pri žiadosti o platbu je žiadateľ povinný predložiť zverejnenú prihlášku daného typu priemyselného vlastníctva, patentovú listinu a potvrdenie o zápise do registra.

Informácie ohľadom dotácie

Uchádzač žiada o podporu formou dotácie prostredníctvom portálu IS KP14 + Aplikácia MS2014 +.

Všetky informácie o danom projekte ponúka agentúra CzechInvest a jej regionálne pobočky.

 

Použité zdroje:

http://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52900/64510/659487/priloha004.pdf

 

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl