Tel. podpora: (Po-Pia 8-15) +421 2 333 229 23
Patentoid Blog 5 najčastejších chýb pri registrácii ochrannej známky

5 najčastejších chýb pri registrácii ochrannej známky

05.10.2017

Chystáte sa na registráciu ochrannej známky? Ochranná známka vašu značku pred konkurenciou nielen chráni, ale zároveň ju od nej odlišuje. To iste viete. Tak sa poďme pozrieť na 5 najčastejších chýb, ktoré pri registrácii OZ vznikajú.

1) Neuskutočnenie/ nedostatočná rešerše

Vyhotovenie rešerše ochranných známok pred samotnou registráciou je veľmi dôležité, ak nie kľúčovú . Prečo? Pretože iba na základe rešerše budete mať istotu, či "vaša" OZ nie je už zaregistrovaná, prípadne aké triedy sú pre danú ochrannú známku voľné k dispozícii. K tejto problematike sa ale dostaneme ešte nižšie.

Ako vykonať rešerš ochrannej známky? Máte na výber z niekoľkých možností. Prvou možnosťou je nechať si spracovať rešerš OZ priamo Úradom priemyselného vlastníctva, ktorý prijíma objednávky na rešerš poštou a tiež online. Druhou možnosťou je pozrieť si databázu ochranných známok na stránkach ÚPV. Alebo sa ponúka ďalší variant, a tou je vykonanie rešerše prostredníctvom našej online služby.

2) Chybne vyplnená žiadosť

Na prvý pohľad sa zle vyplnená žiadosť môže zdať ako banálne chyba, však sa jedná o jednu z najčastejších chýb pri registrácii OZ. Teraz nemáme na mysli chybne vyplnenú kolónku mená a pod., Ale správne vyplnenie všetkých náležitostí, ktoré musia žiadosť o zápis OZ obsahovať. A ktoré to sú?

V prípade, že prihlasovateľom je fyzická osoba, musí žiadosť obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska (prípadne doručovaciu adresu, ak sa líši od trvalého bydliska). Ak ochrannú známku registruje právnická osoba, je potrebné uviesť názov firmy a jej sídlo (v prípade zastúpenia aj totožnosť jej zástupcu). Pre oba subjekty navyše platí, že musí uviesť zoznam výrobkov alebo služieb, ktorých sa týka zápis ochrannej známky, ďalej znenie alebo vyobrazenie OZ a nakoniec podpis.

Ak niektorá z uvedených náležitostí v prihláške chýba, budete vyzvaní Úradom priemyselného vlastníctva, aby ste chýbajúce náležitosti doplnili v stanovenej lehote spravidla 30 dní. Ak to do stanovenej lehoty nestihnete, Úrad vašu prihlášku zamietne.

3) Zlý výber triedy

Registrácia ochrannej známky prebieha vždy do niekoľkých tried podľa toho, o aký produkt či službu sa jedná. Triedy sú rozdelené podľa medzinárodného triedenia. Pomenovanie bolo stanovené na základe Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb, preto Niceské triedenie. Štandardne sa ochranné známky prihlasujú do troch tried. V prípade, že máte záujem o zápis aj do ďalších tried, je potrebné za každú ďalšiu triedu uhradiť správny poplatok kč.

Zaujímavosťou je, že môžete registrovať zhodnú ochrannú známku do rôznych tried nezávisle na sebe, a napriek tomu sa bude jednať o regulárny zápis. Obidve ochranné známky sa nijako nenarúšajú. Uvedieme príklad z praxe. Napríklad ochranná známka Orbit je zapísaná jednou spoločnosťou ako žuvačky a inou spoločnosťou ako IT softvér. Značky fungujú nezávisle na sebe.

4) Zaslanie nekvalitného obrázka (loga)

Áno, aj takéto prípady sa stávajú, a to nezriedka kedy. V rámci našich služieb dbáme na to, aby boli všetky podklady starostlivo skontrolované a v prípade pochybností o ich kvalite vrátené na prepracovanie. Na základe dohody tiež dokážeme grafické podklady spracovať tak, aby ste mali istotu, že bude registrácia vašej OZ úspešná.

S nekvalitným grafickým podkladom riskujete jednak zamietnutie prihlášky z hľadiska zlého rozoznanie od konkurencie či iných ochranných známok, a jednak nedostatočnou ochranu vašej značky (napríklad pri zaslaní zle čitateľného a rozpoznateľnej logá).

5) Registrácia na vlastnú päsť bez hlbších znalostí

Registrácia na vlastnú päsť bez hlbších znalostí je asi zavŕšením všetkých predchádzajúcich chýb, ktoré sa vám môžu v prípade registrácie ochrannej známky stáť.Rozhodne vám neodporúčame s registráciou OZ začínať, pokiaľ túto problematiku nemáte detailnejšie nastudovanou.hlubší znalosti nemáte.Ideálne variantom je nechať tento proces na odborníkoch.A Záleží už len úplne na vás, či si vyberiete advokátsku kanceláriu alebo zvolíte pohodlnejšie riešenie v podobe vyplnenie žiadosti online.

 

V každom prípade ak sa chystáte svoju značku chrániť, urobte tak skôr , než môže byť neskoro.Registrujte si ochrannú známku ešte dnes prostredníctvom online formulára.

 

Patentoid Copyright © 2024 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl